Jaskyne na Slovensku

Sprístupnené jaskyne SSJ

Belianska jaskyňa

Jediná sprístupnená jaskyňa vo Vysokých Tatrách

Belianska jaskyňa patrí medzi najviac navštevované sprístupnené jaskyne na Slovensku. Okrem bizarných skalných tvarov je známa bohatým výskytom kalcitovej sintrovej výplne. Hoci záujem o prírodné pozoruhodnosti jaskyne pretrváva už 125 rokov, zákonitosti jej vytvárania sa doteraz úplne neobjasnili.


Brestovská jaskyňa

Prvá sprístupnená jaskyňa Oravy a Západných Tatier

Brestovská jaskyňa je prvou sprístupnenou jaskyňou Oravy a Západných Tatier. Predstavuje podzemnú súčasť rozsiahleho hydrologického systému, vytvorenú na rozhraní krasových a nekrasových hornín. Na jej dne sa nachádza riečisko s aktívnym vodným tokom so siedmymi sifónmi. Jaskyňa sa vyznačuje pozoruhodnou morfológiou priestorov a vzácnou jaskynnou faunou.


Bystrianska jaskyňa

Aj Horehronie skrýva podzemné krásy a tajomstvá

Bystrianska jaskyňa je najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia. Známa je pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu.


Demänovská jaskyňa slobody

Demänovský jaskynný systém tvorí najdlhšiu jaskyňu na Slovensku.

Národná prírodná pamiatka Demänovské jaskyne na severnej strane Nízkych Tatier je najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Medzi jej dominanty patrí Demänovská jaskyňa slobody, ktorá dlhé roky očaruje návštevníkov bohatou sintrovou výplňou rozličných farieb, tajuplným podzemným tokom Demänovky i čarokrásnymi jazierkami. Je najviac navštevovanou sprístupnenou jaskyňou.


Demänovská ľadová jaskyňa

Ľadové kráľovstvo  v Nízkych Tatrách

Demänovská ľadová jaskyňa predstavuje severnú časť svetoznámych Demänovských jaskýň. Pozoruhodná je výskytom trvalej ľadovej výplne, bizarnými a mohutnými tvarmi podzemných priestorov, vzácnou jaskynnou faunou, ako aj bohatou históriou.


Dobšinská ľadová jaskyňa

Ľadový klenot svetového dedičstva

Od roku 2000 je zaradená do svetového prírodného dedičstva. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové jaskyne Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu Scărişoara v pohorí Bihor, ktorej zaľadnená časť je vo výške 1100 až 1120 m n. m., monumentálne zaľadnenie Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 až 950 m.


Domica

Najväčšia jaskyňa Slovenského krasu

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.


Driny

Podzemná perla Malých Karpát

Jaskyňa Driny je jedinou sprístupnenou jaskyňou na západnom Slovensku a jednou z hlavných turistických atrakcií Malých Karpát. V porovnaní s našimi ostatnými sprístupnenými jaskyňami, v ktorých zväčša prevládajú mohutnejšie podzemné priestory, predstavuje sústavu užších puklinových chodieb, avšak s čarokrásnou kvapľovou výzdobou.


Gombasecká jaskyňa

Z kaňonu Slanej do podzemia Silickej planiny

Gombasecká jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Známa je najmä výskytom sintrových bŕk – tenkých trubicovitých stalaktitových útvarov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do svetového prírodného dedičstva.


Harmanecká jaskyňa

Tajuplné podzemie južnej časti Veľkej Fatry

Pozoruhodným vznikom podzemných priestorov, mohutnými rútivými dómami, mimoriadne bohatým výskytom mäkkého sintra i množstvom zimujúcich netopierov sa Harmanecká jaskyňa radí medzi najvýznamnejšie jaskyne na Slovensku.


Jasovská jaskyňa

Spoznajte tajuplné podzemie Jasovskej skaly

Patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Známa je výskytom bohatej kalcitovej sintrovej výplne, pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, širokým druhovým zastúpením netopierov, viacerými archeologickými nálezmi i zaujímavou históriou. Je zaradená do svetového prírodného dedičstva.


Ochtinská aragonitová jaskyňa

Aragonitový klenot svetového dedičstva

Ochtinská agonitová jaskyňa predstavuje unikátny prírodný fenomén pútajúci pozornosť bohatosťou a rôznorodosťou aragonitovej výplne i svojráznym vznikom a vývojom podzemných priestorov.


Važecká jaskyňa

Podzemná klenotnica horného Liptova

Važecká jaskyňa je jedna z najznámejších jaskýň na severnom Slovensku. Hoci dĺžkou patrí medzi kratšie sprístupnené jaskyne, známa je výskytom bohatej kvapľovej výzdoby, pozoruhodnými nálezmi kostí jaskynných medveďov, ako aj vzácnou jaskynnou faunou.

 

Zdroj: www.ssj.sk

 

sprístupnené speleologickou vodcovskou službou

Krásnohorská jaskyňaKrásnohorská jaskyňa

Výverová fluviokrasová jaskyňa. Objavili ju rožňavskí jaskyniari v roku 1964 po znížení hladiny vody vyvieračky Buzgó.

RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
058/734 34 26, 0905 412 048
www.svssk.sk, www.krasnohorskajaskyna.sk


Jaskyňa mŕtvych netopierovJaskyňa mŕtvych netopierov

Jaskyňa dostala svoj názov od nálezov veľkého množstva netopierích kostičiek, starých asi 6000 rokov.

Milan Štéc, 976 45 Hronec 312
048/617 54 28, 0905 135 535
jmn@nextra.sk, www.jmn.sk


Jaskyňa Zlá dieraJaskyňa Zlá diera

Jedinou sprístupnenou jaskyňou na severovýchode Slovenska.

Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov
051/775 18 67, 0905 237 565
kosc@zladiera.sk, www.zladiera.sk


Malá Stanišovská jaskyňaMalá Stanišovská jaskyňa

Leží v severnej časti Jánskej doliny v Národnom parku Nízke Tatry vo výške 766 metrov nad morom.

032 03 Liptovský Ján, Jánska dolina 185
správca jaskyne: 0908 640 061
info@sibir.sk, www.stanisovska.sk


Bojnická hradná jaskyňaBojnická hradná jaskyňa

Súčasťou prehliadky Bojnického zámku je aj návšteva prírodnej jaskyne nachádzajúcej sa v travertínovej kope.

972 01 Bojnice, Zámok a okolie 1
046/5430 624
pisova@bojnicecastle.sk, www.bojnicecastle.sk/jaskyna-sk.html