Jaskyňa je podzemná dutina, vytvorená prirodzenou cestou. Vzniká väčšinou vymývaním alebo vymývaním horniny, obvykle vápenca podzemnými prameňmi. Existujú ale aj jaskyne v iných horninách, vzniknuté inými spôsobmi. Prieskumom a mapovaním jaskýň sa zaoberá speleológie.

Jaskyne sú vo väčšine prípadov vyzdobené následným zrážaním vápenca z vody, kedy nám vznikajú sekundárne krasové javy ako napríklad kvaple, závoje atď